Nauka do egzaminu

Sprawdź, jakie pytania i odpowiedzi do egzaminu na członków rad nadzorczych zawiera e-repetytorium!

Proponujemy naukę zdalną poprzez Internet. W tym celu eksperci IBD Business School opracowali e-repetytorium - narzędzie, które zawiera pytania podzielone na działy zgodnie z propozycją zawartą w przykładowych pytaniach dostępnych na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa:

 1. Zasady działalności gospodarczej, stosunków cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym
 2. Obrót papierami wartościowymi i funkcjonowanie instytucji rynku kapitałowego
 3. Elementy prawa cywilnego
 4. Prawo handlowe, w tym działalność rad nadzorczych
 5. Komercjalizacja i prywatyzacja
 6. Elementy prawa pracy, problematyka związków zawodowych
 7. Prawo upadłościowe i naprawcze
 8. Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i analiza marketingowa przedsiębiorstwa
 9. Rachunkowość i finanse w spółkach prawa handlowego
 10. Metody wyceny wartości podmiotów gospodarczych
 11. Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych

W e-repetytorium dostępne są dwa tryby nauki: “testy edukacyjne” oraz “testy egzaminacyjne”.

Wybierając “testy edukacyjne” możesz pogłębiać swoją wiedzę, rozwiązując testy egzaminacyjne z wybranego działu tematycznego i sprawdzając poprawność udzielonej odpowiedzi. Jeśli za pierwszym razem ci się nie uda, system w losowej kolejności pomiędzy innymi pytaniami ponownie zada to samo pytanie, aż uzyskasz poprawną odpowiedź.

“Testy egzaminacyjne” to symulacja egzaminu. Otrzymujesz 150 pytań z zakresu analogicznego do tematyki rzeczywistego egzaminu. Po udzieleniu odpowiedzi zobaczysz raport z wynikiem ogólnym i szczegółowymi rozwiązaniami.

Copyright reserved IBD Business School ©2018 ®